graafinen suunnittelu / Valikon jakoviiva

Ohjelmointi: J2ME, Nokia Series60 SDK,
Oracle, PHP-MySQL, JavaScipt,
e-kauppa, e-pankki.

graafinen suunnittelu / Valikon jakoviiva
graafinen suunnittelu / Valikon jakoviiva

Referenssejä
Memex luo Web-sivustoihin optimoitua grafiikkaa, logoja, otsikkonauhoja, yritystunnuksia ja muuta tulostettavaa grafiikkaa.

Kokemuksemme      

 Integroitujen sovellusten toteuttaminen ja ylläpito (asiakas-/palvelintekniikkaan ja monitasoiseen komponettiarkkitehtuuriin perustuvat Web-sovellukset pankkitoiminnan ja e-kaupan alueille, taloudellisten prosessien hallinta ja seuranta).

 Uusimmat ohjelmointitekniikat (UML, OOP, Design Patterns, J2EE-arkkitehtuuri, hajautetut järjestelmät, HTML, JavaScript, applet- ja servlet-tekniikka, JSP, EJB, Corba, RMI, COM/ActiveX, XML, ODBC, JDBC, WAP, Open Office, suojaus ja salaus).

 Kehitystyö tehokkaita sovelluskehyksiä käyttämällä (Swing JFC, Struts, Ant, Log4J, MQSeries, Documentum DFC, Documentum WDK, JUnit, LDAP, WebStart).

 Käytämme nykyaikaisia kehitystyökaluja, jotka mahdollistavat kehitystyön koko elinkaaren hallinnan (Posseidon, MS Visio, MS Project, WebSphere Studio Application Developer, Eclipse,Visual Age for Java, IntelliJ Idea, MS VisualStudio (Visual Basic, Visual C++), MS Office integration, Centura/SQL Windows, Delphi).

 Tuloksia tuottava tietokantojen suunnittelu ja hyväksikäyttö (Oracle, PL/SQL, MS SQL, DB2, MS Access).

 Web-palvelimet ja sovelluspalvelimet: Apache Tomcat, BEA WebLogic, JBoss, WebSphere AS.

 Kehittyneet projektinhallintamenetelmät (Extreme programming (XP), asiakaslähtöinen suunnittelu, RUP, V-Model).

Asiakkaitamme

Henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat kehittäneet sovelluksia muun muassa seuraaville yrityksille:

Bayerische Landesbank
(pankkiala)

?  Asiakirjojenhallintajärjestelmä, J2EE-tekniikalla toteutettu, asiakirjojen tallentamiseen ja hallintaan tarkoitettu Web-sovellus (IBM Websphere- ja JBoss runtime-ympäristö, Oracle-tietokanta).

?  e-pankkisovellus, joka sisältää online-lomakkeet lainahakemuksia varten, rahoitusprosessin seuranta, laskentatoiminnot.

?  Web-sovellus dynaamisesti määritetyillä kriteereillä ryhmiteltyjen asiakirjojen käsittelyä varten (J2EE- ja XML-tekniikka, IBM Websphere- ja JBoss runtime-ympäristö, Oracle-tietokanta).

?  Asiakkaiden ja markkinoiden rekisteröintijärjestelmä.

MAN
(kuorma-autojen valmistus)

?  Kuorma-autojen runkojen kokoonpanoprosessin hallintaan tarkoitettu tuotantosovellus.

?  Valmistustiedot.

Wacker Chemical factory

?  Yrityksen työntekijöiden kehitysprofiilien tallennus ja hallinta (J2EE-tekniikka, BEA WebLogic -ympäristö, Oracle- ja LDAP-tietokannat).

?  Asiakirjapohjainen Web-sovellus, joka toimii Documentum eContent Serverin asiakkaana. Sen toimintoihin kuuluvat asiakirjojen arkistointi, versioiden, työnkulun ja elinkaaren hallinta (Java/JSP/Servlet, Documentum WDK, DFC, DQL, Documentum Administration Tools, Apache Tomcat).

?  Intranet-hakutoiminnot, Web-sovelluskäyttöliittymä.

3M Austria

? Business Assistant: liiketapahtumien ja asiakaskontaktien kirjaus. Mahdollistaa yrityksen liiketoimintaan liittyvien toimintojen seurannan.

Textilwerke Deggendorf
(tekstiiliteollisuus)

?  Pakattujen tuotteiden punnitseminen tuotantolinjalla, viivakoodien tulostaminen ja valmistustietojen hallitseminen, tilastolliset arviot. Ohjelmointikieli Delphi.

Staatliche Feuerwehrschule
(Regensburgin palokunta)

?  Sammutusyksikköjen ja niiden laitteiden hallintaan tarkoitettu Internet-sovellus. Paloasemien teknisen valmiuden valvontasovellus (rakennukset, laitteet, tulokset, aiemmat toimet). Applet-/servlet-arkkitehtuuri, offline-tilassa käytettävät moduulit.

Translog Spedition
(kuljetusliike)

?  Kuljetustilausten hallinta, kustannusten laskenta, toimitusten ja reittien optimointi (Symantec Visual Cafe for Java, IBM Visual Age for Java, Eclipse, Oracle, PL/SQL).

Esimerkkejä asiantuntemukseemme kuuluvista alueista:

 •   Internet-sovellusten suunnittelu, kehitys ja integrointi.
 •   Asiakas-/palvelinarkkitehtuuriin ja monitasoiseen arkkitehtuuriin perustuvien sovellusten kehitys.
 •   Tietokantojen suunnittelu ja ylläpito.
 •   Ohjelmistoprojektien analysointi.

Kehitysympäristöjä, tekniikkoja:

Web-sovelluskehitys:

 • Macromedia Dreamweaver
 • Macromedia Flash
 • HTML, JavaScript, JSP

Java (1.1,1.2), J2EE Tehnology:

 •   Eclipse
 •   IBM Websphere Application Developer
 •   IBM Visual Age for Java
 •   Symantec Visual Cafe for Java Database Edition
  TIETOKANNAT:
 • Oracle PL/SQL
 • Centura Team Developer (Gupta SQL Windows)
 • Microsoft Access
 • Microsoft FoxPro 2.6
 • IBM DB2 (muutama)
Ohjelmistokehitysympäristöt:
 • IBM Eclipse platform (for Java)
 • Websphere Studio Application Developer
 • VisualAge for Java
 • PLSQL-Developer
 • MS Visio
Palvelimet:
 • IBM Websphere Application Server
 • jBoss
 • Oracle administration

 

Web-sovellukset jakoviiva
Magyarul
In English

© Memex, 2000-2012. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeustiedot ja henkilötietojen suojaperiaatteet.